Shoto Tanemura Sensei (Soke)

About Grandmaster Shoto Tamemura

Shoto Tanemura Sensei Soke

Genbukan World Ninpo Bugei Federation, President
Kokusai Jujutsu Renmei/federation, Executive Director
Japan Jujutsu Federation, Executive President
Japan Chinese Martial Art Federation, Saitama Director

Website

Ryu Ninjutsu ha - Schools

Amatsu Tatara Bumon and Shumon

Araki Shin Ryu Ninjutsu

Asayama Ichiden Ryu Ninjutsu Taijutsu

Bokuden Ryu Ninjutsu Jujutsu

Chinese Martial Art Hakkesho

Daito Ryu Ninjutsu Aiki Jujutsu Yamamoto Ha

Gikan Ryu Ninjutsu Koppo Jutsu

Gyokko Ryu Ninjutsu Kosshi Jutsu Tanemura Ha

Hontai Kukishin Ryu Ninjutsu Bojutsu

Hontai Yoshin Takagi Ryu Ninjutsu Jujutsu

Itten Ryu Ninjutsushin Chukai Ryu Ninjutsu Jujutsu

Kijin Chosui Ryu Ninjutsu Daken Taijutsu

Koto Ryu Ninjutsu Koppo-jutsu Tanemura Ha

Kukishinden Happo Biken-jutsu Tanemura Ha

Mugen Shinto Ryu Ninjutsu Iai Jutsu

Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Daken Taijutsu Tanemura Ha

Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Taijutsu Tanemura-ha

Shinden Kito Ryu Ninjutsu Bojutsu

Shinden Tatara Ryu Ninjutsu Taijutsu

Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Ninjutsu

Tenshin Koryu Shindo Tenshin Ryu Ninjutsu Kenpo

Togakure Ryu Ninjutsu Ninpo Tanemura Ha

Yagyu Shingan Kacchu Yawara