oi kake dori

This is from the Kata Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu Shoden Omotegata

This is from the Ryu Ha Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu

Revenge has a long memory.