kaigo kudaki

This is from the Kata Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu Shoden Omotegata

This is from the Ryu Ha Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu

The power of the mind is infinite.