Gyokko Ryu Ninjutsu Kosshijutsu Ge ryaku no maki

shun soku

ichi geki

kai soku

ku ryaku

iai fu

chin gan

fu mou

 

Back

The pine tree lives a hundred years, the morning glory but one day, yet fulfill their destiny.