Gyokko Ryu Ninjutsu Kosshi Jutsu Tanemura Ha

When we say we hate we mean we love.