gyaku kata mune dori

This is from the Kata Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Jutaijutsu Shoden

This is from the Ryu Ha Shinden Fudo Ryu Ninjutsu

Never bury corpses in the snow.